اطلاعات تماس با ستاد هماهنگی استان و واحدها
  1. دانشگاه آزاد واحد اهواز: فرهنگ شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  -تلفن: 06133329197طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0