تقویم آموزشی سال 1401
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه11360آمادگی جسمانیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/06/011400/06/13
2واحد امیدیه5018آشنایی با فرق ،ادیان سنتی و جدید (نوظهور)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/05/011401/05/05
3واحد امیدیه34078تفسیر سوره مبارکه نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/231402/02/11
4واحد اندیمشک1125بهداشت عمومیتائید شدهداخلیکارکنان1401/07/241401/08/24
5واحد اندیمشک34078تفسیر سوره نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/201401/02/11
6واحد اهواز99920آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/07/111401/07/13
7واحد اهواز33532برنامه ریزی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیستخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/03/281401/03/31
8واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریخاتمه یافتهاستانیکارکنان1401/03/011401/04/08
9واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/03/011401/03/05
10واحد اهواز1132کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/02/171401/02/31

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0