تقویم آموزشی سال 1400
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه1103آموزش فنون اداریفراخوانداخلیکارکنان1400/09/131400/09/16
2واحد امیدیه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/29
3واحد اندیمشک33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/16
4واحد اهواز33383سبک زندگی ایرانی - اسلامیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/09/011400/09/04
5واحد اهواز7110آشنایی با آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمیفراخوانداخلیهیئت علمی1400/09/011400/09/03
6واحد اهواز1811آشنایی با مشکلات دانشجویان و شیوه های برخورد با آنفراخواناستانیهیئت علمی1400/09/011400/09/17
7واحد اهواز2605اصول و فرایند بودجه ریزی در دانشگاهفراخواناستانیمدیران1400/08/151400/08/30
8واحد اهواز3457اقتصاد مقاومتیفراخوانداخلیکارکنان1400/08/031400/08/30
9واحد اهواز1103آموزش فنون اداری کارکنانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/08/031400/08/30
10واحد اهواز5003برنامه ریزی راهبردی فرهنگیتائید شدهداخلی 1400/08/011400/08/30

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0