تقویم آموزشی سال 1401
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه11360آمادگی جسمانیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/06/011400/06/13
2واحد امیدیه34078تفسیر سوره مبارکه نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/231402/02/11
3واحد اندیمشک34078تفسیر سوره نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/201401/02/11
4واحد اهواز33532برنامه ریزی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیستفراخوانداخلیکارکنان1401/03/281401/03/31
5واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریفراخوانداخلیکارکنان1401/03/011401/03/05
6واحد اهواز1132کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/02/171401/02/31
7واحد ایذه55539روابط انسانی در سازمانتائید شدهداخلیمدیران1401/11/091400/11/17
8واحد ماهشهر34078تفسیر سوره مبارکه نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/201401/02/20

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0