تقویم آموزشی سال 1401
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه11360آمادگی جسمانیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/06/011400/06/13
2واحد امیدیه5018آشنایی با فرق ،ادیان سنتی و جدید (نوظهور)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/05/011401/05/05
3واحد امیدیه34078تفسیر سوره مبارکه نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/231402/02/11
4واحد اندیمشک34078تفسیر سوره نملخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/01/201401/02/11
5واحد اهواز99920آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازیفراخوانداخلیکارکنان1401/07/111401/07/13
6واحد اهواز33532برنامه ریزی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیستخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/03/281401/03/31
7واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریخاتمه یافتهاستانیکارکنان1401/03/011401/04/08
8واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/03/011401/03/05
9واحد اهواز1132کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1401/02/171401/02/31
10واحد ایذه55539روابط انسانی در سازمانتائید شدهداخلیمدیران1401/11/091400/11/17

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0