تقویم آموزشی سال 1396
ردیف 
دانشگاه میزبان  [Filter]
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  [Filter]
نوع دوره [Filter]
دوره ویژه [Filter]
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان33422معارف امام حسن عسگری(ع)فراخوانداخلیکارکنان1396/09/041396/09/04
2واحد آبادان5018آشنایی با فرق، ادیان سنتی و جدید (نوظهور)فراخوانداخلیکارکنان1396/08/071396/08/10
3واحد آبادان99961معارف امام صادق (ع)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/04/281396/04/28
4واحد آبادان33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/03/061396/03/10
5واحد آبادان7110آشنایی با آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمیخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/02/191396/02/19
6واحد آبادان11269آموزش نرم افزار جامع حق التدریسخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/02/171396/02/17
7واحد آبادان11231ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک در واحدهای دانشگاهیخاتمه یافتهاستانیکارکنان1396/02/101396/02/10
8واحد امیدیه7024مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزار END NOTE (ویرایش دوم)تائید شدهداخلیهیئت علمی1396/08/241396/08/25
9واحد امیدیه99948توسعه معنویت گرایی و تربیت دینی در دانشگاهخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/08/031396/08/04
10واحد امیدیه11269آموزش نرم افزار جامع حق التدریسخاتمه یافتهاستانیکارکنان1396/07/271396/07/27

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0