تقویم آموزشی سال 1398
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1امیدیه1123ورزش و تندرستیفراخوانداخلیکارکنان1398/09/241398/09/27
2امیدیه99936تکنیک های افزایش H-indexخاتمه یافتهداخلی 1398/05/071398/05/09
3امیدیه33660آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه حشرخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/02/161398/03/09
4واحد آبادان6037حسابرسی داخلی و حسابرسی تقلبفراخوانداخلیکارکنان1398/09/201398/09/21
5واحد آبادان33700بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/08/271398/08/27
6واحد آبادان11114قوانین ومقررات گزینشخاتمه یافتهاستانیکارکنان1398/08/211398/08/21
7واحد آبادان5012آشنایی با جنگ نرمخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/07/131398/07/15
8واحد آبادان33366اصول تغذیه سالمخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/06/271398/06/28
9واحد آبادان33660آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه حشرخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/02/221398/03/08
10واحد اندیمشک77755آشنایی مهندسان ناظر بامسایل حقوقیتائید شدهداخلیکارکنان1398/09/301398/10/07

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0