تقویم آموزشی سال 1400
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/29
2واحد اندیمشک33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/16
3واحد اهواز33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/27
4واحد ایذه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانفراخوانداخلیکارکنان1400/01/281400/02/30
5واحد ایذه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانتائید شدهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/25
6واحد سوسنگرد33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/28
7واحد ماهشهر33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/25
8واحد مسجدسلیمان33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/29

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0