تقویم آموزشی سال 1396
ردیف 
دانشگاه میزبان  [Filter]
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  [Filter]
نوع دوره [Filter]
دوره ویژه [Filter]
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان99961معارف امام صادق (ع)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/04/281396/04/28
2واحد آبادان33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/03/061396/03/10
3واحد آبادان7110آشنایی با آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمیخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/02/191396/02/19
4واحد آبادان11269آموزش نرم افزار جامع حق التدریسخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/02/171396/02/17
5واحد آبادان11231ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک در واحدهای دانشگاهیخاتمه یافتهاستانیکارکنان1396/02/101396/02/10
6واحد امیدیه99961معارف امام صادق (ع)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/06/201396/06/21
7واحد امیدیه33398معارف دهه ولایت غدیرفراخوانداخلیکارکنان1396/06/201396/06/21
8واحد امیدیه55537ارتباط چهره به چهرهخاتمه یافتهداخلیمدیران1396/05/011396/05/02
9واحد امیدیه7028آسیب های استعمال مواد مخدر و پیشگیری و درمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/04/271396/04/28
10واحد امیدیه33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/03/061396/04/04

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0