تقویم آموزشی سال 1396
ردیف 
دانشگاه میزبان  [Filter]
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  [Filter]
نوع دوره [Filter]
دوره ویژه [Filter]
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان99917ارزیابی کنفرانس ها و مقالات بی اعتبار بین المللیتائید شدهاستانیکارکنان1396/11/041396/11/04
2واحد آبادان77797اپیدمیولوژی بیماری های شایع عفونی و غیرعفونیفراخوانداخلیهیئت علمی1396/11/031396/11/04
3واحد آبادان55571مدیریت منابع و مصارفخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/10/091396/10/11
4واحد آبادان33307توحید از منظر قرآنخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/10/051396/10/06
5واحد آبادان33422معارف امام حسن عسگری(ع)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/09/041396/09/04
6واحد آبادان5018آشنایی با فرق، ادیان سنتی و جدید (نوظهور)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/08/071396/08/10
7واحد آبادان99961معارف امام صادق (ع)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/04/281396/04/28
8واحد آبادان33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)خاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/03/061396/03/10
9واحد آبادان7110آشنایی با آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمیخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/02/191396/02/19
10واحد آبادان11269آموزش نرم افزار جامع حق التدریسخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/02/171396/02/17

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0