تقویم آموزشی سال 1396
ردیف 
دانشگاه میزبان  [Filter]
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  [Filter]
نوع دوره [Filter]
دوره ویژه [Filter]
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان7110آشنایی با آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمیخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/02/191396/02/19
2واحد آبادان11269آموزش نرم افزار جامع حق التدریستائید شدهداخلیکارکنان1396/02/171396/02/17
3واحد آبادان11231ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک در واحدهای دانشگاهیخاتمه یافتهاستانیکارکنان1396/02/101396/02/10
4واحد امیدیه1143اطفا حریقدرحال برگزاریداخلیکارکنان1396/03/101396/03/10
5واحد امیدیه3114آمار مقدماتیخاتمه یافتهداخلیهیئت علمی1396/02/171396/02/20
6واحد امیدیه11198کدینگ اعتبارات پژوهشی و ثبت عملکرد اعتبارات پژوهشی در نرم افزار اکسلخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/02/101396/02/10
7واحد اهواز33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)فراخوانداخلیکارکنان1396/03/061396/03/31
8واحد اهواز99920آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1396/02/031396/02/04
9واحد ماهشهر33459آشنایی با تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیرامام خمینی (ره)فراخوانداخلیکارکنان1396/03/061396/03/17
10واحد مسجدسلیمان1127آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشیفراخوانداخلیهیئت علمی1396/03/091396/03/09

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0